Υλικό & Εκθέσεις

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ: ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οκτώβριος 2021

Οι κάρτες χλωρίδας με τίτλο ‘Η χλωρίδα της Λήμνου – Φυτικά είδη – δείκτες παρακολούθησης’ δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής διαχείρισης για την προστασία και διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας της Λήμνου”

ΧΑΡΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Σεπτέμβριος 2021

Ένας χάρτης της Λήμνου με τις αγροτικές πρακτικές που εφαρμόζονται και ορισμένα είδη βιοποικιλότητας που απαντώνται στο νησί.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ, ΑΓΡΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΕΔΩΔΙΜΑ ΦΥΤΑ (ENG)

Δεκέμβριος 2020

Η έκθεση παρουσιάζει αναλυτικά τον χλωριδικό πλούτο της Λήμνου, όπως καταγράφηκε από βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα που διεξήχθη στη Λήμνο το διάστημα 2018-2020.

TERRA LEMNIA: ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Σεπτέμβριος 2020

Ο Οδηγός παρουσιάζει ένα σύνολο αγροτικών πρακτικών που ευνοούν το τοπίο και τη βιοποικιλότητα της Λήμνου και απευθύνεται σε παραγωγούς που θα ήθελαν, εθελοντικά, να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις ενός νέου περιβαλλοντικού σήματος / ετικέτας που πρόκειται να δημιουργηθεί.

ΛΗΜΝΟΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Αύγουστος 2020

Η έκθεση παρουσιάζει τις έως τώρα ενέργειες και τα απαιτούμενα επόμενα βήματα για τη συγκρότηση ενός τοπικού συμφώνου συνεργασίας στη Λήμνο με στόχο την παραγωγή και εμπορία πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων στη βάση καλών αγροτικών πρακτικών και μέσα από τη συνεργασία όλων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ

Αύγουστος 2020

Ή έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε το 2019 και το 2020 σε πληθυσμούς προβάτων της Λήμνου, της Λέσβου και του Αγ. Ευστρατίου, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη ενός διακριτού τοπικού πληθυσμού προβάτου στη Λήμνο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

Αύγουστος 2020

Η έκθεση μελετά για πρώτη φορά τις αντιοξειδωτικές και αντιθρομβωτικές ιδιότητες επιλεγμένων τοπικών προϊόντων της Λήμνου (όσπρια και γάλα) σε μία προσπάθεια ανάδειξης της διατροφικής τους αξίας.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ

Οκτώβριος 2019

Στην έκθεση αξιολογείται η μεταβολή του αγροτικού τοπίου της Λήμνου στην περιοχή των κοινοτήτων Κοντιά, Τσιμανδρίων και Πορτιανού, μέσα από πρωτότυπη έρευνα που συνδυάζει ανάλυση αεροφωτογραφιών της περιόδου 1960-2002 και πληροφορίες από συνεντεύξεις με κατοίκους και γνώστες της περιοχής.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Απρίλιος 2020

Η έκθεση συγκεντρώνει πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα για πολλές κατηγορίες βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων που δεν έχουν συνυπάρξει στο παρελθόν σε καμία άλλη σχετική γνωστή μελέτη για το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου. Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από την έρευνα πεδίου που έκανε η Ομάδα Βιοποικιλότητας του Terra Lemnia τα προηγούμενα χρόνια και παρουσιάζονται για πρώτη φορά με ενιαίο τρόπο στα ελληνικά.

Terra-Lemnia-Mantres report

ΟΙ ΜΑΝΤΡΕΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ (ENG)

Ιούλιος 2020

Η έκθεση παρουσιάζει μια κοινωνική και πολιτισμική ανάγνωση της αγροτικής ιστορίας της Λήμνου, καταγράφοντας τη ζωή και τις καθημερινές πρακτικές στις μάντρες του νησιού μέσα από εκτενή βιβλιογραφική μελέτη και επιτόπια έρευνα μέσω συνεντεύξεων.

1.2.1_1.2.2_PRACTICES_BIODIVERSITY_SOIL

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞY ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ (ENG)

Μάρτιος 2019

Η έκθεση καταγράφει και προτεραιοποιεί τις φιλικές προς τη βιοποικιλότητα πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη Λήμνο, στοχεύοντας παράλληλα στην επιλογή κατάλληλων βιο-δεικτών για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας του νησιού.

1.2.1_FLORA

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ENG)

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση καταγράφει και συγκρίνει τα είδη χλωρίδας που συναντά κανείς στα διάφορα αγροκτηνοτροφικά οικοσυστήματα και εκτιμά τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι διαφορετικές αγροκτηνοτροφικές πρακτικές στη βιοποικιλότητα.

1.2.1_BIRDS

Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ENG)

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση ταυτοποιεί και καταγράφει τα είδη πτηνών, που απαντώνται σε βοσκότοπους, καλλιεργούμενες εκτάσεις και αμπελώνες τεσσάρων πιλοτικών περιοχών της Λήμνου, στοχεύοντας στο να εξετάσει τις σχέσεις ανάμεσα σε συγκεκριμένα είδη πουλιών και αγροτικές πρακτικές.

4.1.1_WILD RABBITS

ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ENG)

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση εκτιμά τις επιπτώσεις της παρουσίας του αγριοκούνελου στα αγροκτηνοτροφικά οικοσυστήματα της Λήμνου και αναλύει μεθόδους διαχείρισης του πληθυσμού τους και των ζημιών που προκαλούν στην παραγωγή.

1.2.1_INSECTS

Η ΕΝΤΟΜΟΠΑΝΙΔΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ENG)

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση αναδεικνύει τα είδη εντόμων που απαντώνται στα διάφορα αγροκτηνοτροφικά οικοσυστήματα του νησιού και εξετάζει τις επιπτώσεις των ποικίλων αγροκτηνοτροφικών πρακτικών στους πληθυσμούς τους.

1.2.2_SOIL

ΗΜΙ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ENG)

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση αξιολογεί τα φυσικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση του εδάφους της Λήμνου, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου και της εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων εδάφους που υλοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικές περιοχές του νησιού.

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση αναλύει τις βασικές πρακτικές χρήσης και διαχείρισης της γης συνδυάζοντας βιβλιογραφική επισκόπηση και επιτόπια έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές του νησιού.

SEMINARIO_KTHNOTROFIA_TYROKOMIA

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

Οκτώβριος 2018

Οι σημειώσεις του εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Κτηνοτροφία & Τυροκομία» περιέχουν θεωρητικές και πρακτικές οδηγίες για τους παραγωγούς της Λήμνου, με αναφορά σε θέματα εκτροφής αιγοπροβάτων, επιλογής και γενετικής διαχείρισης εντός των ποιμνίων, καθώς και γαλακτοκομίας και τυροκομίας.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ, ΑΓΡΙΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΕΔΩΔΙΜΑ ΦΥΤΑ (ENG)

Ιούλιος 2018

Η έκθεση παρουσιάζει αναλυτικά τον χλωριδικό πλούτο της Λήμνου μέσα από βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα. Η έκθεση πρόκειται να επικαιροποιηθεί τον Οκτώβριο 2020.

SEMINARIO_KTHNOTROFIA_TYROKOMIA

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (ENG)

Ιούλιος 2018

Η έκθεση καταγράφει την κτηνοτροφική δραστηριότητα της Λήμνου, το ζωικό κεφάλαιο και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς, συνδυάζοντας βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα. Η έκθεση πρόκειται να επικαιροποιηθεί τον Οκτώβριο 2020.