Υλικό & Εκθέσεις

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Published on Apr, 2020

Η έκθεση αυτή συγκεντρώνει πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα για πολλές κατηγορίες βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων που δεν έχουν συνυπάρξει στο παρελθόν σε καμία άλλη σχετική γνωστή μελέτη για το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου. Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από την έρευνα πεδίου που έκανε η Ομάδα Βιοποικιλότητας του Terra Lemnia τα προηγούμενα χρόνια και παρουσιάζονται για πρώτη φορά με ενιαίο τρόπο στα ελληνικά.

Terra-Lemnia-Mantres report

ΟΙ ΜΑΝΤΡΕΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

Published on Jul, 2019

Οι μάντρες της Λήμνου: Μια πολιτισμική αφήγηση παρουσιάζει μια κοινωνική και πολιτισμική ανάγνωση της αγροτικής ιστορίας της Λήμνου, καταγράφοντας τη ζωή και τις καθημερινές πρακτικές στις μάντρες του νησιού μέσα από εκτενή βιβλιογραφική μελέτη και επιτόπια έρευνα μέσω συνεντεύξεων. Αυτή είναι η αρχική έκθεση, η οποία θα ολοκληρωθεί και θα οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019.

1.2.1_1.2.2_PRACTICES_BIODIVERSITY_SOIL

ASSESSMENT REPORT FOR THE INTERCONNECTIONS OF LAND USE PRACTICES AND LAND ABANDONMENT WITH BIODIVERSITY AND SOIL CHARACTERISTICS

Published on Mar, 2019

Η έκθεση «Αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών αγροκτηνοτροφικών πρακτικών, βιοποικιλότητας και εδαφών» καταγράφει και προτεραιοποιεί τις φιλικές προς τη βιοποικιλότητα πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη Λήμνο, στοχεύοντας παράλληλα στην επιλογή κατάλληλων βιο-δεικτών για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας του νησιού.

1.2.1_FLORA

REPORT OF LEMNOS AGRO-PASTORAL ECOSYSTEMS FLORA

Published on Dec, 2018

Η έκθεση «Η Χλωρίδα στα Αγροκτηνοτροφικά Οικοσυστήματα της Λήμνου» καταγράφει και συγκρίνει τα είδη χλωρίδας που συναντά κανείς στα διάφορα αγροκτηνοτροφικά οικοσυστήματα και εκτιμά τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι διαφορετικές αγροκτηνοτροφικές πρακτικές στη βιοποικιλότητα.

1.2.1_BIRDS

REPORT OF LEMNOS AGRO-PASTORAL ECOSYSTEMS AVIFAUNA

Published on Dec, 2018

Η έκθεση «Η Ορνιθοπανίδα στα Αγροκτηνοτροφικά Οικοσυστήματα της Λήμνου» ταυτοποιεί και καταγράφει τα είδη πτηνών, που απαντώνται σε βοσκότοπους, καλλιεργούμενες εκτάσεις και αμπελώνες τεσσάρων πιλοτικών περιοχών της Λήμνου, στοχεύοντας στο να εξετάσει τις σχέσεις ανάμεσα σε συγκεκριμένα είδη πουλιών και αγροτικές πρακτικές.

4.1.1_WILD RABBITS

REPORT ON LEMNOS WILD RABBIT POPULATION

Published on Dec, 2018

Η έκθεση «Αγριοκούνελα της Λήμνου» εκτιμά τις επιπτώσεις της παρουσίας του αγριοκούνελου στα αγροκτηνοτροφικά οικοσυστήματα της Λήμνου και αναλύει μεθόδους διαχείρισης του πληθυσμού τους και των ζημιών που προκαλούν στην παραγωγή.

1.2.1_INSECTS

REPORT OF LEMNOS AGRO-PASTORAL ECOSYSTEMS BENEFICIAL INSECTS & OTHER ARTHROPOD FAUNA

Published on Dec, 2018

Η έκθεση «Η εντομοπανίδα στα Αγροκτηνοτροφικά Οικοσυστήματα της Λήμνου» αναδεικνύει τα είδη εντόμων που απαντώνται στα διάφορα αγροκτηνοτροφικά οικοσυστήματα του νησιού και εξετάζει τις επιπτώσεις των ποικίλων αγροκτηνοτροφικών πρακτικών στους πληθυσμούς τους.

1.2.2_SOIL

SEMIDETAILED SOIL MAPPING OF SELECTED AREAS IN LEMNOS ISLAND

Published on Dec, 2018

Η έκθεση «Ημι-λεπτομερής εδαφολογικός χάρτης επιλεγμένων περιοχών της Λήμνου» αξιολογεί τα φυσικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση του εδάφους της Λήμνου, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου και της εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων εδάφους που υλοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικές περιοχές του νησιού.

THE LAND USE SYSTEMS OF LEMNOS ISLAND

Published on Dec, 2018

Η έκθεση «Συστήματα Χρήσεων Γης της Λήμνου» αναλύει τις βασικές πρακτικές χρήσης και διαχείρισης της γης συνδυάζοντας βιβλιογραφική επισκόπηση και επιτόπια έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές του νησιού. Τα σημερινά συστήματα χρήσεων γης της Λήμνου, τα οποία καταγράφει η έκθεση, έχουν διαμορφωθεί στη βάση των παραδοσιακών αγροκτηνοτροφικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται στο νησί εδώ και δεκαετίες.

SEMINARIO_KTHNOTROFIA_TYROKOMIA

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Published on Oct, 2018

Οι σημειώσεις του εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Κτηνοτροφία & Τυροκομία» περιέχουν θεωρητικές και πρακτικές οδηγίες για τους παραγωγούς της Λήμνου, με αναφορά σε θέματα εκτροφής αιγοπροβάτων, επιλογής και γενετικής διαχείρισης εντός των ποιμνίων, καθώς και γαλακτοκομίας και τυροκομίας.