Υλικό & Εκθέσεις

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Απρίλιος 2020

Η έκθεση συγκεντρώνει πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα για πολλές κατηγορίες βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων που δεν έχουν συνυπάρξει στο παρελθόν σε καμία άλλη σχετική γνωστή μελέτη για το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου. Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από την έρευνα πεδίου που έκανε η Ομάδα Βιοποικιλότητας του Terra Lemnia τα προηγούμενα χρόνια και παρουσιάζονται για πρώτη φορά με ενιαίο τρόπο στα ελληνικά.

Terra-Lemnia-Mantres report

ΟΙ ΜΑΝΤΡΕΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ (ENG)

Ιούλιος 2020

Η έκθεση παρουσιάζει μια κοινωνική και πολιτισμική ανάγνωση της αγροτικής ιστορίας της Λήμνου, καταγράφοντας τη ζωή και τις καθημερινές πρακτικές στις μάντρες του νησιού μέσα από εκτενή βιβλιογραφική μελέτη και επιτόπια έρευνα μέσω συνεντεύξεων.

1.2.1_1.2.2_PRACTICES_BIODIVERSITY_SOIL

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞY ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ (ENG)

Μάρτιος 2019

Η έκθεση καταγράφει και προτεραιοποιεί τις φιλικές προς τη βιοποικιλότητα πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη Λήμνο, στοχεύοντας παράλληλα στην επιλογή κατάλληλων βιο-δεικτών για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας του νησιού.

1.2.1_FLORAΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ENG)

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση καταγράφει και συγκρίνει τα είδη χλωρίδας που συναντά κανείς στα διάφορα αγροκτηνοτροφικά οικοσυστήματα και εκτιμά τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι διαφορετικές αγροκτηνοτροφικές πρακτικές στη βιοποικιλότητα.

1.2.1_BIRDS

Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ENG)

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση ταυτοποιεί και καταγράφει τα είδη πτηνών, που απαντώνται σε βοσκότοπους, καλλιεργούμενες εκτάσεις και αμπελώνες τεσσάρων πιλοτικών περιοχών της Λήμνου, στοχεύοντας στο να εξετάσει τις σχέσεις ανάμεσα σε συγκεκριμένα είδη πουλιών και αγροτικές πρακτικές.

4.1.1_WILD RABBITS

ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ENG)

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση εκτιμά τις επιπτώσεις της παρουσίας του αγριοκούνελου στα αγροκτηνοτροφικά οικοσυστήματα της Λήμνου και αναλύει μεθόδους διαχείρισης του πληθυσμού τους και των ζημιών που προκαλούν στην παραγωγή.

1.2.1_INSECTS

Η ΕΝΤΟΜΟΠΑΝΙΔΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ENG)

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση αναδεικνύει τα είδη εντόμων που απαντώνται στα διάφορα αγροκτηνοτροφικά οικοσυστήματα του νησιού και εξετάζει τις επιπτώσεις των ποικίλων αγροκτηνοτροφικών πρακτικών στους πληθυσμούς τους.

1.2.2_SOIL

ΗΜΙ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ENG)

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση αξιολογεί τα φυσικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση του εδάφους της Λήμνου, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου και της εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων εδάφους που υλοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικές περιοχές του νησιού.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ENG)

Δεκέμβριος 2018

Η έκθεση αναλύει τις βασικές πρακτικές χρήσης και διαχείρισης της γης συνδυάζοντας βιβλιογραφική επισκόπηση και επιτόπια έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές του νησιού.

SEMINARIO_KTHNOTROFIA_TYROKOMIA

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

Οκτώβριος 2018

Οι σημειώσεις του εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Κτηνοτροφία & Τυροκομία» περιέχουν θεωρητικές και πρακτικές οδηγίες για τους παραγωγούς της Λήμνου, με αναφορά σε θέματα εκτροφής αιγοπροβάτων, επιλογής και γενετικής διαχείρισης εντός των ποιμνίων, καθώς και γαλακτοκομίας και τυροκομίας.