Terra Lemnia Project | Ανάδειξη παραδοσιακών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα

Πρόγραμμα Terra Lemnia

Το πρόγραμμα Terra Lemnia, που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο, στοχεύει στη στήριξη και ενίσχυση παραδοσιακών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω έρευνας και πιλοτικών δράσεων στο πεδίο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και παραγωγούς της Λήμνου.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία έτη, χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα MAVA και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για τη Μεσόγειο, το οποίο στοχεύει στη «Διατήρηση παραδοσιακών πολιτισμικών πρακτικών που διαμορφώνουν τοπία υψηλής οικολογικής αξίας» (Landscapes of high ecological value maintained by sustainable human practices).

Η Λήμνος έχει επιλεγεί ως μία εκ των τεσσάρων πιλοτικών περιοχών του προγράμματος στη Μεσόγειο και αποτελεί τη μοναδική νησιωτική περιοχή.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) είναι συντονιστής των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο νησί τα επόμενα χρόνια από ένα σύνολο επιστημονικών φορέων και οργανώσεων:

  • το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
  • την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
  • τον Όμιλο Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Λήμνου «Ανεμόεσσα»
  • την Εταιρεία Προστασίας των Πρεσπών
  • το Γαλλικό ερευνητικό ινστιτούτο «Tour du Valat»

Οι δράσεις του προγράμματος Terra Lemnia οργανώνονται σε 6 στρατηγικές:

Μελέτη και έρευνα πεδίου για την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του πρωτογενούς τομέα, της βιοποικιλότητας και των περιβαλλοντικών πόρων με έμφαση στις παραδοσιακές γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές, τις παραδοσιακές μάντρες του νησιού, τις τοπικές ποικιλίες και φυλές ζώων και την αυτοφυή χλωρίδα.

Διεθνής Ομάδα επιστημόνων στο πεδίο

Πολύπλευρη στήριξη των παραγωγών, με διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων, προώθηση συνεργασιών εντός και εκτός Λήμνου και ανταλλαγή εμπειριών από επιτυχημένα παραδείγματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τοπικές ποικιλίες, ένας μοναδικός θησαυρός.

Πιλοτικές παρεμβάσεις με ανοιχτό χαρακτήρα, με στόχο:

  • την ενίσχυση παραδοσιακών πρακτικών σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους παραγωγούς (διατήρηση τοπικών ποικιλιών, προώθηση εναλλασσόμενων καλλιεργειών, εμπλουτισμός βοσκοτόπων και διαχείριση βόσκησης, κ.ά.),
  • την εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης του προβλήματος υπερπληθυσμού αγριοκούνελων και
  • την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων αντιμετώπισης σε επιλεγμένες περιοχές σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς,
  • τη διερεύνηση της δυνατότητας αποκατάστασης παραδοσιακών μαντρών σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν ως ζωντανά παραγωγικά κομμάτια του τοπίου της Λήμνου.

H κτηνοτροφία στη Λήμνο: Το σήμερα και το χθες

Δράσεις για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των παραδοσιακών πρακτικών και τη στήριξη των παραγωγών, όπως μελέτη ανάδειξης της διατροφικής αξίας τοπικών προϊόντων, υποστήριξη για την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων και την ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών, σύσταση τοπικού φορέα οργάνωσης και προβολής, ενίσχυση συνεργειών με τον κλάδο του τουρισμού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών με διεθνή δίκτυα, κ.ά.

Ποιοτικά προϊόντα: Από το χωράφι στο ράφι

Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας πρότυπης μεθοδολογίας για τη διαχείριση του αγροτικού τοπίου και σταδιακή ενεργοποίηση ενός δικτύου τοπικών φορέων για την προώθηση του συμμετοχικού σχεδιασμού και της συντονισμένης διαχείρισης του χώρου με άξονα την ανάδειξη του ιδιαίτερου τοπίου της Λήμνου και των πρακτικών που το διαμορφώνουν.

Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, αξιοποιώντας εργαλεία πολιτικής όπως οι αγροτικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας.

Οι μάντρες της Λήμνου: Μια ανεκτίμητη κληρονομιά

Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής εντός και εκτός Λήμνου, με έμφαση στις ομάδες των παραγωγών και στη νέα γενιά, μέσω των σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων του νησιού.

Η Λήμνος μέσα από τους ανθρώπους της

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας και μάθετε πώς μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς σε κάποια από αυτές.

Οι πρώτοι μήνες του 2018 βρήκαν τους συνεργάτες του έργου στο πεδίο, για επιτόπια έρευνα και συλλογή στοιχείων σχετικά με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές πρακτικές, τη βιοποικιλότητα και τα εδάφη του νησιού.

Πολύτιμος αρωγός στην έρευνα αυτή, η οποία συνεχίζεται, είναι η ίδια η κοινότητα των παραγωγών της Λήμνου, από τους οποίους θέλουμε να μάθουμε από πρώτο χέρι για το σήμερα και το χτες της αγροτικής δραστηριότητας του νησιού.

Σημαντικό όμως ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων θα έχουν και ο Δήμος και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου, το Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, κ.ά., όσο και τα εμπλεκόμενα αρμόδια Υπουργεία. Αποφασιστικό δε ρόλο, ως φορέας με αυξημένες αρμοδιότητες και σημαντική τεχνογνωσία, έχει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου –και ιδιαίτερα το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Λήμνου– με την οποία επιδιώκουμε να έχουμε στενή συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Η επιτυχής υλοποίηση των σχεδιαζόμενων δράσεων της πρώτης, τρέχουσας, περιόδου μέσω και της ενεργού συμμετοχής τοπικών φορέων και δικτύων παραγωγών, θα επιτρέψει τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου στην επόμενη περίοδο, μέχρι το 2022.

Επικοινωνία

Terra Lemnia project
info@terra-lemnia.net

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εταιρεία Προστασίας των Πρεσπών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Όμιλος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Λήμνου «Ανεμόεσσα»
Γαλλικό ερευνητικό ινστιτούτο «Tour du Valat»
Με την υποστήριξη του
Με την υποστήριξη του ΜAVA
afisa_terra-lemnia-diagonismos

Μεσογειακός μαθητικός/νεανικός διαγωνισμός δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia

Το πρόγραμμα Terra Lemnia με χαρά σας προσκαλεί στον ανοιχτό μαθητικό/νεανικό διαγωνισμό δημιουργικής γραφής με γενικό τίτλο RootedEveryday. Ο διαγωνισμός αφορά παιδιά και νέες/νέους ηλικιών ...
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ
Social Media Favicon_ Strapline_Lemnos

Έναρξη της εκστρατείας ευαισθητοποίησης Rooted Everyday

Το πρόγραμμα Terra Lemnia εντάσσεται σε ένα ευρύτερο Μεσογειακό πρόγραμμα για τη διατήρηση παραδοσιακών πολιτισμικών πρακτικών που διαμορφώνουν τοπία υψηλής οικολογικής αξίας. Στο πλαίσιο της ...
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ
speakers-cannes-terra-lemnia-cannes

Παρουσίαση του προγράμματος Terra Lemnia σε δυο διεθνή συνέδρια

Το πρόγραμμα Terra Lemnia παρουσιάστηκε το προηγούμενο διάστημα με επιτυχία σε δύο διεθνή συνέδρια: στη Μάλτα, για την ανάδειξη των εργασιών που έχουν γίνει για ...
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ
Loading...