Ομάδα

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)

Το MedINA, συντονιστής του προγράμματος Terra Lemnia, ιδρύθηκε το 2003 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα . Αποστολή του είναι να εμπνεύσει και να υποστηρίξει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν την αξία της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς για μια αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη.

Δουλεύοντας στο σταυροδρόμι φύσης και πολιτισμού, η δράση του οργανισμού εστιάζεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και τη διεπιστημονική ομάδα του συνθέτουν συνεργάτες από ποικίλες ειδικότητες.

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)
panepistimio-aigaiou-trasparent

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα έγκυρο και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό – ερευνητικό Ίδρυμα, που δραστηριοποιείται σε σύγχρονα και δυναμικά γνωστικά αντικείμενα. Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Λήμνου που δραστηριοποιείται εντός του προγράμματος Terra Lemnia εξειδικεύεται στην προσφορά ολοκληρωμένων γνώσεων για τα τρόφιμα και τη διατροφή δίνοντας έμφαση σε τομείς, όπως η χημεία, μικροβιολογία, τεχνολογία, υγεία, βιοποικιλότητα και η επιχειρηματικότητα.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι ένα δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Συνεπές προς τον ιστορικό του ρόλο, το ΓΠΑ παρακολουθεί, παρεμβαίνει αλλά και αναπτύσσεται στους ρυθμούς και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιστήμης για να ανταποκριθεί στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

The Agricultural University of Athens
ornithologiki-logo-trasparent2

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Από το 1982 εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. To έργο της περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος.

Ανεμόεσσα

Με δεκαετή δράση, ο Όμιλος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου Λήμνου «Ανεμόεσσα» αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τα οικολογικά και περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα που αφορούν τη Λήμνο και άπτονται της αισθητικής του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της.

The local NGO Anemoessa
etaireia-prespon-logo-transp2

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

Από το 1991 η ΕΠΠ, με έδρα τον Άγιο Γερμανό, δραστηριοποιείται στην επίτευξη ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην ήπια ανάπτυξη, στην προστασία απειλούμενων ειδών καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Αποστολή της ΕΠΠ είναι η διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας προς όφελος των κατοίκων της, τόσο των σημερινώνn όσο και των μελλοντικών.

Tour du Valat

Το Tour du Valat ιδρύθηκε το 1954 και είναι ένα ιδιωτικό ερευνητικό ινστιτούτο με έδρα τον υγρότοπο της Καμάργκ στη Νότια Γαλλία. Στόχος των ερευνητικών δράσεων του η διατήρηση και η προστασία των Μεσογειακών υγροτόπων μέσω προγραμμάτων στο πεδίο σε συνεργασία πάντοτε με ποικίλους Μεσογειακούς φορείς.

Tour du Valat (TdV) Research Institute

Ομάδα βιοποικιλότητας

Η ομάδα βιοποικιλότητας του προγράμματος Terra Lemnia έχει σκοπό την καταγραφή της υφιστάμενης βιοποικιλότητας σε επιλεγμένα σημεία της Λήμνου, τη διερεύνηση της σχέσης της με διάφορες αγροτικές πρακτικές και τελικό στόχο όχι μόνο την έρευνα αλλά και τη δημιουργία μακροπρόθεσμου συστήματος παρακολούθησης της βιοποικιλότητας με βάση επιλεγμένους βιο-δείκτες.

Τα μέλη της ομάδας βιοποικιλότητας προέρχονται από εθνικούς και διεθνείς ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο του Göttingen στη Γερμανία, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το ερευνητικό ινστιτούτο Tour du Valat και τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN).

Videos