Επικοινωνία

Terra Lemnia project
info@terra-lemnia.net

Συντονιστής προγράμματος:
Μεσογειακό Ινστιτούτο
για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)
info@med-ina.org
+30 210 3600711