Επικοινωνία

  Terra Lemnia project
  info@terra-lemnia.net

  Συντονιστής προγράμματος:
  Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)
  info@med-ina.org
  +30 210 3600711