ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση εργασίας διεθνούς ομάδας επιστημόνων στη Λήμνο

31/01/2018
bcg-kom-terra-lemnia-field-2

Από τα άγρια βοσκοτόπια της Βίγλας και του Φακού με τις εκατοντάδες παλιές και σύγχρονες μάντρες, μέχρι τις εύφορες πεδιάδες της Ατσικής και του Κοντοπουλίου με το χρυσοπράσινο μωσαϊκό που σχηματίζουν οι τράφοι ανάμεσα στα σταροχώραφα, το μοναδικό τοπίο της Λήμνου είναι ο καθρέφτης πέντε χιλιετιών αδιάλειπτης ανθρώπινης παρουσίας και αγροτικής δραστηριότητας.

Το έργο Terra Lemnia στοχεύει στην καταγραφή και ενίσχυση παραδοσιακών πρακτικών του πρωτογενούς τομέα της Λήμνου που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μέσω έρευνας και πιλοτικών δράσεων στο πεδίο σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και παραγωγούς του νησιού. Στόχος είναι η ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας των τοπικών ποικιλιών και καλλιεργητικών πρακτικών, της αυτοφυούς χλωρίδας, των παραδοσιακών μαντρών, των τοπικών φυλών ζώων, του συνολικού γεωργοκτηνοτροφικού συμπλέγματος και των μοναδικών τοπικών προϊόντων της Λήμνου, ως συνιστωσών τοπικής ανάπτυξης. Προβλέπονται ποικίλες δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης των παραγωγών με προώθηση συνεργασιών και ανταλλαγή εμπειριών από επιτυχημένα παραδείγματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιδιώκοντας την ευρύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από τη σημασία του πρωτογενούς τομέα της Λήμνου.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε επίσημα τον Νοέμβριο του 2017. Το τριήμερο 19-21 Ιανουαρίου, διεθνής ομάδα επιστημόνων, συνεργατών του έργου, βρέθηκε στη Λήμνο για την πραγματοποίηση τεχνικής συνάντησης εργασίας με θέμα την καταγραφή της βιοποικιλότητας του νησιού. Η ομάδα, που αποτελείται από βοτανολόγους, δασολόγους, εντομολόγους και ορνιθολόγους, επισκέφτηκε τις τέσσερεις πιλοτικές περιοχές του έργου (Βίγλα, Φακός, Ηφαιστεία-Κοντοπούλι, Πολιόχνη-Φυσίνη) και συζήτησε αναλυτικά για τη μεθοδολογία καταγραφής της βιοποικιλότητας της Λήμνου και τις δυνατότητες εκτίμησης των επιπτώσεων διαφόρων πρακτικών σε αυτή, καταλήγοντας στον προγραμματισμό των επιτόπιων ερευνών που θα λάβουν χώρα την άνοιξη. Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αδαμίδης, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

bcg-kom-terra-lemnia-session1

Το έργο Terra Lemnia υλοποιείται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και άλλους επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Διατροφής Λήμνου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τον Όμιλο Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Λήμνου «Ανεμόεσσα», την Εταιρεία Προστασίας των Πρεσπών και το Γαλλικό ερευνητικό ινστιτούτο «Tour du Valat». Το έργο έχει διάρκεια τρία έτη, χρηματοδοτείται από το ελβετικό ίδρυμα MAVA και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για τη διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών που διαμορφώνουν τοπία υψηλής οικολογικής αξίας στη Μεσόγειο, στο οποίο η Λήμνος έχει επιλεγεί ως η μοναδική νησιωτική περιοχή