Νέα

MedINA: Ανακοίνωση θέσης εργασίας

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναζητά ένα (1) άτομο για κάλυψη της θέσης Βοτανικού, υπεύθυνου για τη συγγραφή εγχειριδίου παρακολούθησης ειδών χλωρίδας, για τους ...
Read More

Share A Dish night: Μια βραδιά φιλίας και μοιράσματος στη Λήμνο από το Rooted Everyday

Το Σάββατο 27 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η βραδιά Share A Dish στη Λήμνο, ως επιστέγμασμα της ψηφιακής εκστρατείας #MedFoodHeroes που υλοποιήθηκε το διάστημα 15-27 Ιουνίου υπό την ευρύτερη Μεσογειακή ...
Read More

MedINA: Ανακοίνωση θέσεων εργασίας

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναζητά συνεργάτες για κάλυψη θέσεων για το πρόγραμμα ‘Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής διαχείρισης για την προστασία και διατήρηση ...
Read More