NewsroomΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Απολογισμός της διήμερης εκδήλωσης στην Ατσική – 26 & 27 Σεπτεμβρίου

05/10/2020
Απολογισμός της διήμερης εκδήλωσης στην Ατσική – 26 & 27 Σεπτεμβρίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανοιχτή διήμερη εκδήλωση που διοργάνωσε το MedINA στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατσικής στη Λήμνο το σαββατοκύριακο 26 – 27 Σεπτεμβρίου 2020.

Η εκδήλωση αυτή σηματοδότησε την αρχή των εργασιών για τη δημιουργία εθελοντικού δικτύου συνεργαζόμενων παραγωγών βάσει του προτύπου καλών, φιλο-περιβαλλοντικών, αγροτικών πρακτικών που δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος Terra Lemnia. Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος της δουλειάς που παρουσιάστηκε από την ομάδα των συνεργατών στη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής διαχείρισης για την προστασία και διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας της Λήμνου”. Το έργο αυτό, προϋπολογισμού 49.750€, υλοποιείται από το MedINA στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2020», Άξονας Προτεραιότητας 3: «Συμμετοχικότητα Πολιτών – Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες».

Το κλίμα του διημέρου ήταν θετικό, με τους συμμετέχοντες να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με την προοπτική οργάνωσης ενός εθελοντικού δικτύου παραγωγών με στόχο την παραγωγή και προώθηση πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων. Παράλληλα, τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό, με την ομάδα των διοργανωτών να φροντίζει για την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων και την παροχή μέσων προστασίας σε όλους.

Το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου ήταν αφιερωμένο σε οργανωτικά και τεχνικά θέματα που αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία του εθελοντικού δικτύου. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Θανάση Κίζο, ο οποίος αναφέρθηκε στο πλαίσιο και στη φιλοσοφία οργάνωσης του δικτύου στη βάση του προτύπου καλών αγροτικών πρακτικών που έχει δημιουργήσει η ομάδα του Terra Lemnia μετά από τρία χρόνια συστηματικής έρευνας στη Λήμνο.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Στέλιος Βαπορίδης από την TUV Austria Hellas, κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαπιστευμένο φορέα στην Ελλάδα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ), για να παρουσιάσει το σχήμα πιστοποίησης που θα δημιουργηθεί με βάση το συγκεκριμένο πρότυπο στη Λήμνο, εξηγώντας τις αρχές, τους στόχους, τις διαδικασίες και τα οφέλη από τη συμμετοχή των παραγωγών στο συγκεκριμένο σχήμα.

Ο κ. Θανάσης Κίζος στη συνέχεια παρουσίασε τις εφαρμογές γεωργίας ακριβείας (διαδικτυακή γεωχωρική βάση και εφαρμογή κινητού τηλεφώνου) που αναπτύσσει η ομάδα του προγράμματος προκειμένου να γίνεται η παρακολούθηση των πρακτικών, αλλά και ως εργαλεία που θα επιτρέψουν στους παραγωγούς να βελτιώσουν τη διαχείριση των εισροών και εκροών της εκμετάλλευσής τους.

Ακολούθως, ο κ. Αλέξης Κωτούλας, της AK&Partners, ειδικός σε θέματα εμπορίας και μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων, αναφέρθηκε στα συμπεράσματα της έρευνας αγοράς που πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο το προηγούμενο έτος, εξήγησε τα οφέλη από τη δημιουργία ενός σήματος ποιότητας για τα πιστοποιημένα προϊόντα του δικτύου και παρουσίασε τα επόμενα βήματα που απαιτούνται σε επίπεδο εμπορικής προώθησης και συνεργασιών εντός και εκτός Λήμνου προκειμένου το όλο εγχείρημα να στεφθεί με εμπορική επιτυχία.

Η πρώτη μέρα έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες για όλα τα θέματα της ημέρας. Η ομάδα είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήματα των παραγωγών καθώς και να καταγράψει αιτήματα και προτάσεις, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και των τεχνικών εφαρμογών του.

+ 9

Το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου ήταν αφιερωμένο σε παρουσιάσεις σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων αγροτικών πρακτικών και την παρακολούθηση των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα και το έδαφος, οι οποίες συνδυάστηκαν με επίδειξη στον αγρό από τους συνεργάτες του προγράμματος.

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας άνοιξε με τον κ. Νίκο Γεωργιάδη, μέλος της επιστημονικής ομάδας του MedINA, ο οποίος παρουσίασε τις αρχές και τη φιλοσοφία του συστήματος παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και του εδάφους που σχεδιάζει η ομάδα προκειμένου να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το δίκτυο, εξηγώντας ότι η συμμετοχή των παραγωγών στο σύστημα παρακολούθησης θα γίνεται σε καθαρά εθελοντική βάση.

Στη συνέχεια, οι κ. Γιάννης Χατζηγεωργίου και Αντώνης Κομινάκης, αν. καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασαν τις καλές κτηνοτροφικές πρακτικές που προωθεί το πρότυπο καλών πρακτικών, δίνοντας έμφαση στην ορθή διαχείριση της βόσκησης και στη διατήρηση τοπικά προσαρμοσμένων φυλών προβάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε αναφορά στα σημαντικά αποτελέσματα των γενετικών αναλύσεων που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια, από τα οποία επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ενός διακριτού πληθυσμού προβάτων στην ορεινή περιοχή της Βίγλας – τεκμήριο που θα αξιοποιηθεί από την ομάδα του προγράμματος σε μια προσπάθεια να γίνει ο χαρακτηρισμός της φυλής αυτής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ τα επόμενα χρόνια.

Ακολούθως, οι ομιλητές παρουσίασαν μεθόδους παρακολούθησης, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από όσους παραγωγούς το επιθυμούν, προκειμένου να καταγράφουν οι ίδιοι την κατάσταση της βιοποικιλότητας και των εδαφών (citizen science monitοring). Οι κ. Ορέστης Καΐρης (ερευνητής) και Κωνσταντίνος Κοσμάς (ομ. καθηγητής) από το ΓΠΑ παρουσίασαν μια μεθοδολογία αξιολόγησης της ποιότητας του εδάφους, ο κ. Νίκος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην παρακολούθηση ειδών της άγριας χλωρίδας που αποτελούν δείκτες άσκησης ήπιων αγροτικών πρακτικών, ο αν. καθηγητής του ΓΠΑ κ. Διονύσης Περδίκης με την υποψήφια διδάκτορα κ. Σοφία Δερβίσογλου παρουσίασαν την αντίστοιχη μεθοδολογία καταγραφής ωφέλιμων εντόμων με τοποθέτηση παγίδων στον αγρό και ο κ. Λευτέρης Κακαλής, από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, αναφέρθηκε στην παρακολούθηση πτηνών που σχετίζονται με τα αγρο-οικοσυστήματα της Λήμνου.

Ακολούθησε πρακτική επίδειξη των σχετικών μεθόδων σε παρακείμενο αγρό και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να υπογράφουν τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην πιλοτική φάση λειτουργίας του δικτύου, η οποία ξεκινά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει η εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα γεωργίας ακριβείας του προγράμματος προκειμένου να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο δίκτυο έχει εθελοντικό χαρακτήρα και είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς και κτηνοτρόφους του νησιού , ενώ το MedINA πρόκειται να καλύψει το κόστος της πρώτης, πιλοτικής, πιστοποίησης για έναν περιορισμένο αριθμό παραγωγών.

Καλό μας ξεκίνημα!